Hostel Stacja Plaża PokójHostel Stacja Plaża PokójWejscie Hostel Stacja PlażaHostel Stacja Plaża PokójHostel Stacja Plaża cześć wspólna

Regulamin

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 (istnieje możliwość wcześniejszego uzgodnienia godziny przyjazdu).
  Hostel Stacja Plaża może odmówić przyjęcia Gościa bez podania przyczyny. Hostel pobiera kaucję zwrotną wysokości 30 pln za klucz do pokoju.
 2. Zabrudzenie i zniszczenie materaca skutkuje obciążeniem Gościa kosztem czyszczenia materaca oraz pościeli (200 pln).
 3. Zabrania się użyczania miejsca noclegowego osobom niezameldowanym w Hostelu Stacja Plaża. Gość hostelu nie może przekazywać miejsca noclegowego osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 4. W celu potwierdzenia rezerwacji należy wpłacić odpowiednią kwotę na konto hostelu i WYSŁAĆ POTWIERDZENIE PRZELEWU na adres mailowy: recepcja@stacjaplaza.pl, w innym przypadku rezerwacja zostanie odwołana.
 5. Łóżko w pokoju wieloosobowym przeznaczone jest TYLKO I WYŁĄCZNIE dla jednej osoby!
 6. W sezonie letnim hostel nie gwarantuje osobnych pokoi dla mężczyzn i kobiet.
 7. Pokoje hostelowe wynajmuje się po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu oraz po uregulowaniu zapłaty.
 8. W hostelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 07.00 rano. W tym czasie nie mogą przebywać na terenie hostelu osoby niezameldowane. Każda niezameldowana osoba przebywająca w obiekcie w w.w. godzinach będzie proszona o uregulowanie należności za pobyt (stawka liczona za pokój, w którym osoba aktualnie się znajduje) – odpowiedzialność za osoby odwiedzające ponoszą przyjmujący ich Goście hostelowi.
 9. Zachowanie Gości hostelu oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hostel może odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza tę zasadę, zachowuje się agresywnie w stosunku do obsługi hostelu oraz nie stosuje się do zasad w nim panujących – nawet w trakcie trwania doby hotelowej i bez zwrotu poniesionej opłaty za nocleg.
 10. W hostelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00 dnia następnego.
 11. Goście są zobowiązani, aby zdać klucze do pokoju oraz do szafki po zakończeniu doby hotelowej w ostatnim dniu noclegu.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
 13. Na terenie hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Za złamanie tej zasady hostel obciąży Gościa karą umowną wynoszącą 500 pln.
 14. Zakazuje się zażywania i handlowania substancjami niedozwolonymi na terenie obiektu Hostel Stacja Plaża.
 15. Zakazuje się wprowadzania zwierząt domowych bez zgody.
 16. Po wyprowadzeniu się i opuszczeniu pokoju należy oddać klucze w recepcji. Za zgubione klucze/karty (drzwi/szafki) hostel obciąży Gościa karą umowną wynoszącą 30 pln od klucza.
 17. Gość hostelowy ponosi materialną (finansową) odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń hostelowych.
 18. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja. Czas rozpatrzenia reklamacji to 72h.
 19. Zabrania się przestawiania mebli w pokojach hostelowych.
 20. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w pokoju.
 21. Przedmioty pozostawione w pokoju po jego opuszczeniu będą przechowywane przez 1 miesiąc.
 22. Uprasza się o zachowanie porządku i czystości w pokojach oraz we wspólnych pomieszczeniach. Szczególnie dbaj o czystość
  w łazienkach i kuchniach, gdyż są one w naszym hostelu wspólne. Goście Hostelu Stacja Plaża zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa.
 23. Nie odpowiadamy za awarie i ich skutki niezależne od nas.
 24. Hostel nie zwraca pieniędzy po uiszczeniu opłaty za nocleg.

Życzymy miłego i udanego pobytu w naszym Hostelu Stacja Plaża, mając nadzieję iż odwiedzą nas Państwo ponownie.

Niniejszym informujemy, że podpisanie karty meldunkowej jest wyrażaniem zgody na Nasz regulamin. 

link do polityki prywatności

 

EURO-MAX KACPER PUZOWSKI
Chwaszczyńska 129F
81-572 Gdynia
NIP: 9571117361